Yleisimpiä uskomuksia

Olen polttanut niin kauan, ettei lopettamisesta ole enää hyötyä.

Tarua.  Lopettamisen hyödyt eivät vähene iän myötä. Tupakoinnin lopettamisen hyödyt tuntuvat nopeasti vaikka olisikin polttanut iät ajat. Heti ensimmäisten päivien aikana veren hiilimonoksiditaso laskee normaaliksi, nikotiini häviää elimistöstä ja haju- ja makuaisti parantuvat huomattavasti.

Jo kahden viikon tupakoimattomuuden jälkeen verenkiertoelinten ja keuhkojen toiminta ja fyysinen suorituskyky paranevat. Vuoden kuluttua sydänkohtauksen riski on laskenut puolella

Kannattaa myös muistaa, että lopettaja säästää myös selvää rahaa. Lopettaminen kannattaa aina.

Vain ketjupolttajilla on nikotiiniriippuvuutta. Vähemmän polttava voi halutessaan koska tahansa luopua tupakoinnista.

Tarua. Tupakasta voi tulla riippuvaiseksi hyvinkin nopeasti. Useimmilla riippuvuusoireet ilmenevät jo muutaman päivän tai viikon kuluttua ensimmäisestä tupakasta. Mikäli polttaa vain seurassa tai ravintolailtoina, voi kysymyksessä olla pääasiassa ns. sosiaalinen riippuvuus. Hyvänä puolena tilanteessa on, että nikotiiniriippuvuus on usein vähäinen, eikä fyysisiä vierotusoireita lopettamisesta yleensä synny. Pitkäaikaisen tavan muuttaminen voi olla kuitenkin yhtä haasteellista kuin ketjupolttajillekin.

Tupakointiin ei liity terveyshaittoja, jos tupakoin vain satunnaisesti.

Tarua. Uskomus satunnaisen tupakoinnin vaarattomuudesta on varsin yleinen, mutta valitettavasti väärä. Jo muutama savuke päivässä kohottaa useimpien tupakkasairauksien riskiä ja aiheuttaa riippuvuutta. Satunnaistupakoijilla on suuri riski nostaa tupakointimääriä ja heistä suurin osa siirtyy jossain vaiheessa päivittäin tupakoiviin.

Sähkösavuke on hyvä tupakan korvike.

Tarua. Sähkösavukkeen käyttöä ei voi suositella. Sen käytöstä tupakasta vieroitukseen ei vielä ole riittävästi tieteellisen tutkimustiedon kriteerit täyttävää tietoa ja Maailman terveysjärjestö (WHO) onkin kehottanut tuotteiden valmistajia luopumaan väitteistä tuotteiden terapeuttisista vaikutuksista.

Sähkösavukkeita markkinoidaan usein vaarattomina, myrkyttöminä ja turvallisina. Tuotteiden yhteydessä puhutaan myös ”pelkästä vesihöyrystä”. Propyleeniglykoli- ja glyserolihöyryjen sekä erilaisten maku- ja lisäaineiden hengittämisen terveysvaikutuksia ei kuitenkaan vielä tunneta riittävästi jotta voitaisiin sanoa ovatko sähkösavukkeet turvallisia. Höyry saattaa esimerkiksi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä ja pitkäaikaisvaikutuksista ei ole tutkimustietoa. Sähkösavukenesteiden koostumukset ja laatu saattavat vaihdella suuresti. Joissakin tutkimuksissa on havaittu osan sähkösavuketuotteista sisältävän mm. syöpää aiheuttavia nitrosamiineja.

Kevytsavukkeet ovat vähemmän epäterveellisiä.

Tarua. Kevytsavukkeista tulee häkää, tervaa ja muita haitallisia aineita hengityksen mukana elimistöön jopa enemmän kuin tavallisista savukkeista. Kevytsavukkeen polttajat vetävät henkeensä yli kaksi kertaa enemmän tervaa ja häkää kuin mitä savukkeen vähittäismyyntipakkauksessa ilmoitetaan. Valmistajien ilmoittamat tervan ja nikotiinin määrät eivät perustu todellisiin tupakointitapoihin. Tutkimusten mukaan kevytsavukkeiden polttajat vetävät itse asiassa pidempiä ja syvempiä henkäyksiä tiheämmässä tahdissa sekä käyttävät savun tehokkaammin kuin mihin tupakkavalmistajien koeasetelmat perustuvat.

Nuuskaan ei jää riippuvaiseksi.

Tarua. Myös nuuska sisältää nikotiinia. Nuuskaa pidetään suun limakalvoilla usein tunteja päivässä ja nuuskan sisältämä nikotiini imeytyy hyvin, koska sen kemiallista koostumusta on muutettu imeytymisen helpottumiseksi. Nuuskaajan nikotiinimäärä veressä on suurempi ja vierotusoireet vaikeampia kuin tupakoijan. Nuuskaan voi siis yhtä lailla kehittyä nopeastikin sekä nikotiinin aiheuttama riippuvuus että henkinen sitoutuneisuus nuuskan käytön rituaaleihin.

Tupakointi pitää hoikkana.

Tarua. Tupakka tai nikotiini ei laihduta, eikä tupakoinnin aloittaminen alenna painoa. Tupakoinnin lopettamisen jälkeen paino voi pyrkiä nousemaan. Tavallisin syy painonnousuun on lisääntynyt syöminen. Nälän tunne ja lisääntynyt ruokahalu ovat tavallisia vieroitusoireita ja ne kestävät usein pidempään kuin muut oireet. Maku- ja hajuaistin palautuminen lisäävät ruokahalua entisestään. Myös aineenvaihdunta voi hidastua lopettamisen jälkeen ohimenevästi. Tämä voi aiheuttaa mm. nesteen kertymistä elimistöön.

Tupakointi on seksikästä.

Totta ja tarua. Tupakkateollisuus on iät ajat mainostanut tuotettaan liittämällä siihen sellaisia mielikuvia kuten itsenäisyys, vapaus, seksikkyys. Tämän tehokkaan mainonnan ansioista useat ihmiset näkevät tupakoinnissa jotain seksikästä. Vähintään yhtä monen mielestä tupakalle haiseva suu ja hengitys tai tupakoinnista johtuvat miesten erektiovaikeudet eivät ole lainkaan seksikästä.

Naisille tupakoinnin lopettaminen on vaikeampaa.

Tarua. Tupakoinnin lopettaminen ja siinä onnistuminen on hyvin yksilöllistä. Joillakin lopettaminen voi onnistua jo ensimmäisellä yrityksellä, mutta keskimäärin tarvitaan 3-4 yritystä - lopettajan sukupuolesta riippumatta. Eräissä tutkimuksissa on tosin todettu, että tupakoinnin lopettaminen olisi naisille vaikeampaa ja että naiset yrittävät tupakoinnin lopettamista useammin kuin miehet, mutta vankkaa näyttöä asiasta ei ole.

Tupakoijat maksavat veroillaan tupakkasairauksien kustannukset.

Tarua. Tupakoinnista yhteiskunnalle aiheutuvien kokonaiskustannusten arvioiminen on erittäin monimutkaista. Menoja arvioidessa tulisi ottaa huomioon ainakin sairauksien ehkäisy-, diagnosointi- ja hoito- sekä kuntoutuskustannukset, sairauspoissaolot, työkyvyttömyys ja ennenaikaiset kuolemat. On hyvin todennäköistä, että valtion saamilla tupakkaveron tuotoilla ei kateta tupakkasairauksista aiheutuvia kustannuksia ja myös tähänastiset laskelmat viittaavat tähän.

 

Päivitetty 26.04.2016
Jaa kirjanmerkki Jaa kirjanmerkki: ...

Hengitysliitto ry, Oltermannintie 8 / PL 40, 00621 Helsinki, puh. 020 757 5000.
Tilaa tupakoinnin lopettamiseen liittyvää materiaalia. Rekisteriseloste