Rekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjä


Hengitysliitto ry.
PL 40, Oltermannintie 8, 00621 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Maija Kolstela
etunimi.sukunimi@hengitysliitto.fi

3. Rekisterin nimi

Stumppi.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjätunnukset ja salasanat Stumppi.fi-sivuston keskusteluun osallistumisesta ja päiväkirjaan kirjoittamista varten.

Stumppari.fi -mobiilipalvelun käyttäminen. 

Lopeta ja voita -tupakoinnin lopettamiskilpailuun osallistuminen.

5. Rekisterin tietosisältö

nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tupakointitottumukset, lopettamistietoja

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön itsensä antamat tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoihin pääsy on rajattu käyttöoikeuksin ja salasanoin. Tunnuksia hallinnoi rekisterin vastuuhenkilö. Pääkäyttäjätunnuksia on kahdella henkilöllä, Stumppi.fi-työntekijöillä on rajatut oikeudet. Rekisteriohjelma kuten muutkin organisaation tietojärjestelmät on suojattu asianmukaisesti palomuurein.

Päivitetty 24.05.2016
Jaa kirjanmerkki Jaa kirjanmerkki: ...

Hengitysliitto ry, Oltermannintie 8 / PL 40, 00621 Helsinki, puh. 020 757 5000.
Tilaa tupakoinnin lopettamiseen liittyvää materiaalia. Rekisteriseloste